எந்த நாள் உடலுறவு கொண்டால் சீக்கிரம் கர்ப்பமாக முடியும்..!

புதிதாக திருமணம் ஆனவர்கள் கேட்கும் ஒரு கேள்வி 30  நாட்களில் மாதவிடாய் வருகிறது. எப்போது உடலுறவு கொண்டால் குழந்தை பிறக்கும் என்பது தான் அந்த கேள்வி. 31வது நாள் மாதவிடாய் வருகிறது என்றால் எப்போது உடலுறவு கோவத்து எப்போது கரு தரிப்பது என்ற குழப்பம் பல பெண்களுக்கு உண்டு.

Image result for எந்த நாள் உடலுறவு கொண்டால் சீக்கிரம் கர்ப்பமாக முடியும்..!இதைப்பற்றி நீங்கள் கவலை கொள்ள வேண்டாம் . நீங்கள்  மாதவிடாய் நிறத்தை சையாக தெரிந்து வைக்க வேண்டும்.பொதுவாக பெண்களுக்கு மாதவிடாய் சரியாக 20 -32 நாட்களில் வரும்.சில பெண்களுக்கு சற்று சில மாறுபாடுகள் இருக்கும்.

ஒரு பெண் மாதவிடாய் ஆரம்பிக்கும் முதல் நாளிலிருந்து 14ம் நாள் முடிந்த பிறகு அவர்களது கரு முட்டை வெளிவரும். இந்த முட்டை வெளியேறி 24மணி நேரத்துக்குள்  கரு முட்டையை விந்தணு சந்தித்தால் கண்டிப்பாக குழந்தைப்பேறு கிடைக்கும்.

ஆணின் விந்தானது பெண்ணின் யோணியில் உட்செலுத்தப்பட்டு 72மணி நேரம் உயிரோடு இருக்கும். ஆகா நீங்கள் கருத்தரிக்க வேண்டும் என்றால் சரியாக மாதவிடாய் தொடங்கிய முதல் நாளில் இருந்து சரியாக 11வது  நாள் கழித்து நீங்கள் உடலுறவில் ஈடுபடவேண்டும்.