பேஷன் உலகம் : உங்களுக்காக…!

இன்றைய பேஷன் உலகில் பல மாற்றங்கள் வந்துள்ளன.குறிப்பாக இளம்வயது ஆண்கள்/பெண்கள் மத்தியில் பேஷன் புதிய வரலாறு படைத்தது.

மேல்நாட்டுக் கலாச்சாரமான ஜீன்ஸ் பாண்ட் மற்றும் டீ ஷர்ட் போன்றவை இப்போது இந்தியாவிலும் பரவியது.அது பற்றிய சில தகவல்கள் நமது தளத்தில் அடுத்தடுத்த பதிப்பில் வெளிவரும்.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *