இன்றைய பேஷன் : முற்றிலும் பெண்களுக்காக..!

இன்றைய பேஷன் உலகில் பல மாற்றங்கள் வந்துள்ளன.குறிப்பாக இளம்வயது ஆண்கள்/பெண்கள் மத்தியில் பேஷன் புதிய வரலாறு படைத்தது.

மேல்நாட்டுக் கலாச்சாரமான ஜீன்ஸ் பாண்ட் மற்றும் டீ ஷர்ட் போன்றவை இப்போது இந்தியாவிலும் பரவியது.

பொதுவாக மக்களிடையே குறிப்பாக பெண்களுக்கு அதிகமாக நகைகள் மீது மோகம் அதிகம்தான். எங்கு சென்றாலும் யாரைப்பார்த்தாலும் நகை தன.செயின், மோதிரம்,கம்மல், ஒட்டியாணம்,என்று பல உள்ளன.

பெண்கள் நகைக்கடைக்கு சென்றால் அவ்வளவு தன.ஆண்களின் பார்ஸ்க்கு ஆப்பு ரெடி என்று நினைத்துக்கொள்ளவேண்டியது தான்.

பெண்களை நகை விஷயத்தில் திருப்தி படுத்துவது என்பது முடியாத காரியம்.

பேஷன் உலகம் : உங்களுக்காக…!

இன்றைய பேஷன் உலகில் பல மாற்றங்கள் வந்துள்ளன.குறிப்பாக இளம்வயது ஆண்கள்/பெண்கள் மத்தியில் பேஷன் புதிய வரலாறு படைத்தது.

மேல்நாட்டுக் கலாச்சாரமான ஜீன்ஸ் பாண்ட் மற்றும் டீ ஷர்ட் போன்றவை இப்போது இந்தியாவிலும் பரவியது.அது பற்றிய சில தகவல்கள் நமது தளத்தில் அடுத்தடுத்த பதிப்பில் வெளிவரும்.